Kontakt

Adres do korespondencji:

PPUH Grzegorz Miśta
ul. Chrobrego 6/54
14-100 OSTRÓDA

tel. (89) 646 50 88

kom. 695 548 842

Poczta elektroniczna:
grzegorz@szachy.ostroda.pl lub agentmista@wp.pl